Ekasari Virno Bolu, W. M. “Penciptaan Tari Rambasaka Kabokemu Ikatan Perempuan Yang Ingin Lepas Dari Tindakan KDRT”. Journal on Education, Vol. 6, no. 1, June 2023, pp. 5431-9, doi:10.31004/joe.v6i1.3725.