Mukarromah, M. “Peran Pendidikan Islam Sebagai Diseminasi Social Culture”. Journal on Education, Vol. 5, no. 2, Jan. 2023, pp. 3356-69, doi:10.31004/joe.v5i2.1009.