Mardiah, Syarifah, and Munisa Munisa. 2023. “Pemahaman Dan Aplikasi Nilai-Nilai Adab Makan Dan Minum Melalui Animasi Kartun Islami Di RA El Syarifah Medan”. Journal on Education 6 (1), 9328-38. https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.4452.