Mukarromah, M. (2023). Peran Pendidikan Islam Sebagai Diseminasi Social Culture. Journal on Education, 5(2), 3356-3369. https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1009